บรรจุภัณฑ์กระดาษ คืออะไร

บรรจุภัณฑ์กระดาษ

บรรจุภัณฑ์กระดาษ คืออะไร

บรรจุภัณฑ์กระดาษ เป็นการใช้กระดาษเป็นวัสดุหลักในการสร้างบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าหรือสิ่งของต่าง ๆ โดยมักนิยมใช้กระดาษที่มีความหนาและความแข็งเพียงพอเพื่อรองรับน้ำหนักและความต้องการของสินค้าที่จะบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ

นี่คือขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษ:

 1. ออกแบบ: ออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษต้องคำนึงถึงลักษณะของสินค้าที่จะบรรจุลงไปในบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการสร้างกราฟิกและลายพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีความสวยงามและสื่อความหมายของสินค้าได้ดี
 2. เลือกวัสดุ: เลือกกระดาษที่เหมาะสมสำหรับการสร้างบรรจุภัณฑ์ อาจมีหลายประเภทของกระดาษเช่นกัน เช่น กระดาษแข็ง, กระดาษสาก, กระดาษแข็งเส้น, หรือกระดาษสำหรับการพิมพ์ดิจิตอล
 3. การตัดและพับ: กระดาษจะถูกตัดและพับตามแบบออกแบบเพื่อสร้างรูปร่างของบรรจุภัณฑ์
 4. การติด: ใช้กาวหรือวิธีการติดอื่น ๆ เพื่อประกอบบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อย
 5. การสกรีนหรือพิมพ์: กระดาษบรรจุภัณฑ์อาจถูกสกรีนหรือพิมพ์เพื่อเพิ่มลายและข้อความที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือยี่ห้อ
 6. การบรรจุสินค้า: สินค้าจะถูกวางลงในบรรจุภัณฑ์กระดาษ
 7. ปิดบรรจุภัณฑ์: ปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิทและมั่นคง
 8. ตรวจสอบความครบถ้วนและคุณภาพ: ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบว่ามีความสมบูรณ์และคุณภาพตามมาตรฐาน
 9. การจัดส่ง: ส่งบรรจุภัณฑ์กระดาษถึงสถานที่ปลายทาง

บรรจุภัณฑ์กระดาษมักถูกนำมาใช้ในการบรรจุสินค้าเช่น ของขวัญ, เสื้อผ้า, อาหาร, สิ่งของแบบที่ไม่ต้องการการบรรจุที่แข็งแรงมาก เป็นต้น เพราะมีความสามารถในการบรรจุและปกป้องสินค้าได้ดีในบางกรณี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากกระดาษมีลักษณะถูกย่อยสลายได้ง่ายกับธรรมชาติ เมื่อไม่มีการใช้งานแล้ว

บรรจุภัณฑ์กระดาษ มีประโยชน์อย่างไร

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษนั้นผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก เพื่อลดการใช้พลาสติก เพราะบรรจุภัณฑ์จากกระดาษนั้นสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และยังมีประโยชน์อีกมาก ดังนี้

 1. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: บรรจุภัณฑ์กระดาษมีค่านิยมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระดาษเป็นวัสดุชีวภาพและมีความหมายที่มีค่าในการรีไซเคิล นอกจากนี้ กระดาษมีน้ำหนักเบาและมีความสามารถในการย่อยสลายธรรมชาติทำให้ลดปริมาณขยะพลาสติกและเป็นมิตรต่อโลกต่อธรรมชาติมากขึ้น
 2. ลดการใช้พลาสติก: การใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษช่วยลดการใช้พลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยากต่อการย่อยสลาย
 3. การสื่อสารแบรนด์: บรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นสื่อที่เหมาะสำหรับการสื่อสารแบรนด์และสารสนเทศที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากสามารถพิมพ์ลายและข้อความได้อย่างหลากหลาย ทำให้สินค้ามีลุค และ รูปแบบที่น่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค
 4. สร้างมูลค่าเพิ่ม: การใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ดีอาจช่วยให้สินค้ามีค่ามูลค่าเพิ่มมากขึ้น ด้วยการสร้างรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดลูกค้า
 5. การสนับสนุนธุรกิจ: การผลิตและใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตกระดาษและธุรกิจที่ใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ เพิ่มรายได้และการจ้างงานในชุมชนและสร้างงานสำหรับคนงานที่ผลิตและนำสินค้าไปจ่ายถึงตลาด

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มคุณค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการบรรจุสินค้าและกระจายสินค้าในตลาดต่าง ๆ และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร, ยา, เครื่องสำอาง, ของใช้ในบ้าน, และอื่น ๆ อีกมากมาย.

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษในปัจจุบันนั้น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจ และ ท้องตลาดเนื่องจากในปัจจุบันมีการรณรงค์ในเรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติก เพราะถุงพลาสติกนั้นไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และวิธีการในการกำจัดพลาสติกนั้นยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการผลิตพลาสติกยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และ สร้างมลพิษต่ออากาศอีกเช่นกัน บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ที่หลายๆแบรนด์หรือสินค้าเลือกใช้ เนื่องจากกระดาษนั้นสร้างมาจากวัสดุจากธรรมชาติ วิธีการทำลายจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะกระดาษสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ อีกทั้งกระบวนการผลิตยังสร้างมลพิษได้น้อยกว่า กระบวนการผลิตพลาสติกอย่างมาก กระดาษจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดในการเลือกใช้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์ โลก และ มนุษย์นั่นเอง.