วัสดุธรรมชาติ คืออะไร

วัสดุธรรมชาติ

วัสดุธรรมชาติ คืออะไร

วัสดุธรรมชาติ คือวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติและไม่ได้ถูกมนุษย์ประมวลผลหรือแปลงรูปให้เป็นสิ่งพัฒนาขึ้นมา วัสดุเหล่านี้มาจากธรรมชาติอย่างธรรมชาติ โดยไม่มีการเพิ่มสารเคมีหรือกระบวนการการผลิตที่คนสร้างขึ้นมา เรียกว่าวัสดุธรรมชาติเนื่องจากเป็นสิ่งที่พบได้ในสภาพธรรมชาติและไม่ได้ถูกผ่านกระบวนการผลิตมนุษย์ ตัวอย่างของวัสดุธรรมชาติรวมถึง:

 1. ไม้: ไม้เป็นวัสดุธรรมชาติที่มาจากต้นไม้ที่เจริญเติบโตในธรรมชาติ มนุษย์ใช้ไม้ในการสร้างบ้าน อุปกรณ์ และหลายๆ สิ่งอื่นๆ อีกมาก
 2. หิน: หินเป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการธรรมชาติ เช่น การแข็งตัวของเหมืองหิน มนุษย์ใช้หินในการสร้างสิ่งต่างๆ เช่น อาคาร ถนน และเครื่องมือล้อมรอบ
 3. โลหะ: โลหะเช่น เหล็ก ทอง และเงิน เป็นวัสดุธรรมชาติที่ถูกสกัดมาจากแร่ธรรมชาติ มนุษย์ใช้โลหะในการผลิตเครื่องมือ สิ่งของ และส่วนประกอบในสิ่งก่อสร้าง
 4. หินอ่อน: หินอ่อนเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถแกะสลักหรือปั้นรูปได้ง่าย มักใช้ในศิลปะและสร้างสรรค์
 5. แร่ธาตุ: แร่ธาตุเป็นวัสดุธรรมชาติที่เราใช้ในการผลิตโลหะ และสิ่งอื่นๆ เช่น ดินเหนียวเป็นแร่ธาตุที่ใช้ในการผลิตอิฐ

วัสดุธรรมชาติมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์และในอุตสาหกรรมในหลายด้าน เพราะเป็นสิ่งหลักที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างต่างๆ การใช้วัสดุธรรมชาติต้องทำให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว.

ทำไมถึงควรเลือกใช้ วัสดุธรรมชาติ

การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติมีหลายเหตุผลที่สำคัญเนื่องจากมีผลกระทบต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้:

 1. ลดการใช้พลาสติกและวัสดุเทียม: การใช้วัสดุธรรมชาติสามารถช่วยลดการผลิต และ การใช้งานพลาสติกและวัสดุเทียมที่สร้างมลพิษ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้ถ้วยและหรือพรมพิเศษทำจากพลาสติก และ เลือกใช้ถ้วยและเครื่องครัวที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเช่น ไม้
 2. ลดการใช้พลาสติกเดิม: การใช้วัสดุธรรมชาติสามารถช่วยลดการใช้พลาสติกเดิมที่มีอยู่ในการแพคกินหรือสิ่งของที่ใช้เดินทาง เช่น การใช้ถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าแทนถุงพลาสติก หรือการนำถ้วยและกระติกที่รีไซเคิลมาใช้ใหม่
 3. รักษาสิ่งแวดล้อม: การใช้วัสดุธรรมชาติอาจช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ไม้แทนเสาไฟฟ้าที่ทำจากเหล็กที่ใช้พลาสติกในการผลิต การใช้เครื่องครัวที่ทำจากสแตนเลสแทนการใช้พลาสติก
 4. สร้างรายได้ในชุมชน: การใช้วัสดุธรรมชาติบางประเภทสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น เช่น การเก็บผลไม้หรือพืชพื้นเมืองเพื่อขาย หรือการสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ที่มีที่มาจากการตัดต้นไม้ที่รู้สึกดูแลสิ่งแวดล้อม
 5. สิ่งอำนวยความสะดวกและความสวยงาม: การใช้วัสดุธรรมชาติในการสร้างสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้างบางอย่าง มักมีความสวยงามและคุณค่าเพิ่มทางศิลปะและการออกแบบ เช่น การใช้หินและไม้ในการสร้างสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน

การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่เหมาะสม และ มีความยั่งยืนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ สร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและเหมาะสมสำหรับรุ่นต่อๆ ไป นอกจากนี้ยังสามารถสร้างประสบการณ์ และ คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีให้กับผู้คนในชุมชนและทั่วโลกด้วยการส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติในชีวิตประจำวันและในการออกแบบสิ่งต่างๆ ให้มีความยั่งยืนและสวยงามในทุกด้านของชีวิต.

วัสดุธรรมชาติมีประโยชน์อย่างไร

วัสดุธรรมชาติมีประโยชน์มากมายต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตของมนุษย์ในหลายด้านต่างๆ ดังนี้:

 1. การใช้เป็นพลังงาน:ไม้และเชื้อเพลิงจากน้ำมันและแก๊สน้ำมันถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ไม้เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการอบเชยและผลิตไฟฟ้า น้ำมันและแก๊สน้ำมันใช้ในการขับรถและผลิตไฟฟ้า และอีกมากมาย
 2. วัสดุก่อสร้าง: ไม้และหินเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการสร้างบ้าน อาคาร สะพาน และโครงสร้างอื่นๆ การใช้วัสดุธรรมชาติเหล่านี้มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในการก่อสร้าง
 3. การเกษตรและอาหาร: พืชและสัตว์เป็นวัสดุธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว และเนื้อสัตว์ การเกษตรเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนาอาหารสำหรับประชากรโลก
 4. การผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถบรรจุหรือแปรรูป: อาจใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถบรรจุหรือแปรรูป เช่น ไม้และกระดาษใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์กระดาษ แร่ธาตุที่ใช้ในการผลิตโลหะและเครื่องมือ
 5. วัสดุในการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์: วัสดุธรรมชาติมีบทบาทสำคัญในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เหล็กและแร่ธาตุที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
 6. การสร้างงานและรายได้: การใช้วัสดุธรรมชาติในกิจกรรมเช่น เกษตร การเพาะปลูก และการสกัดแร่ช่วยสร้างงานและรายได้สำหรับประชากรในชุมชน
 7. การใช้ในศิลปะและการประดิษฐ์: วัสดุธรรมชาติมีบทบาทสำคัญในศิลปะและการประดิษฐ์ การสร้างศิลปะและงานฝีมือที่ใช้วัสดุธรรมชาติอาจมีความเป็นเอกลักษณ์และมีค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม

การใช้วัสดุธรรมชาติต้องมีความยั่งยืนและพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการทรงรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้วัสดุเหล่านี้ให้ประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับรุ่นถัดไปและส่วนรวมของโลก.