Packaging คืออะไร

packaging

Packaging คืออะไร

packaging คือการบรรจุห่อสินค้าหรือวัตถุดิบเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ เพื่อปกป้องสินค้าหรือวัตถุดิบนั้น ๆ ในระหว่างการจัดเก็บ ขนส่ง และจำหน่าย รวมถึงการสร้างความน่าสนใจและเพื่อน่าดึงดูดแก่ตัวสินค้าให้กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้เมื่อเห็นสินค้าที่บรรจุอยู่ในร้านค้าหรือออนไลน์ การบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง, อิเล็กทรอนิกส์, เภสัชกรรม และอื่น ๆ ซึ่งการออกแบบและการใช้งานการบรรจุภัณฑ์นั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะของสินค้านั้น ๆ และต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการสร้างความประทับใจต่อผู้บริโภคด้วย.

มีประโยชน์อย่างไร

มีประโยชน์มากมายทั้งสำหรับผู้ผลิต, ผู้บริโภค, และสิ่งแวดล้อม นี่คือประโยชน์ที่สำคัญของการบรรจุภัณฑ์:

 1. คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า: การบรรจุภัณฑ์ช่วยปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างขนส่งและการจัดเก็บ และป้องกันการสัมผัสกับสิ่งต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรือมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย.
 2. การสะดวกในการจัดเก็บและขนส่ง: การบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้สามารถเรียงหรือนำเสนอได้ในพื้นที่ขนาดจำกัด ช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการจัดเก็บและขนส่ง.
 3. การสื่อสารและการตลาด: การบรรจุภัณฑ์เป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภค ช่วยในการสร้างความรู้สึกและความคิดถึงผลิตภัณฑ์ และสามารถส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้.
 4. ความทนต่อสิ่งแวดล้อม: การบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้เหมาะสมสามารถช่วยลดการสูญเสียของสินค้า และช่วยป้องกันการเกิดความสกปรก.
 5. การลดการสูญเสีย: การบรรจุภัณฑ์ช่วยประหยัดทรัพยากรและลดการสูญเสียของสินค้าในกระบวนการขนส่งและจัดเก็บ.
 6. การบริโภคและความสะดวกสบาย: การบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งานช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายและมีความสะดวก.
 7. การจัดการสต็อก: การบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยในการรวบรวมสินค้าเป็นชุด เช่น การแพ็คสินค้าที่เยอะจะช่วยในกระบวนการจัดการสต็อกให้ง่ายขึ้่นและมีประสิทธิภาพ.
 8. การสร้างความน่าสนใจ: การบรรจุภัณฑ์ที่มีดีไซน์และรูปแบบที่น่าสนใจสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคและช่วยสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของเราให้ดูดีขึ้น.
 9. การสร้างความท้าทายและนวัตกรรม: การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่และนวัตกรรมสามารถสร้างความท้าทายและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาใหม่ ๆ ในวงการบรรจุภัณฑ์.

ดังนั้น การบรรจุภัณฑ์ไม่เพียงแค่เป็นการห่อหุ้มสินค้า แต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและการใช้งานของสินค้า รวมถึงมีความสำคัญต่อเสริมสร้างค่าเพิ่มให้กับผู้บริโภคและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง.

Packaging มีกี่แบบกี่ประเภท

วัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์นั่นมีวัสดุที่ใช้หลายแบบ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก กระดาษ ไม้ แก้ว พลาสติก และโลหะ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติหรือรูปแบบที่ใช้ตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน นี่คือประเภทบางส่วนของการบรรจุภัณฑ์:

 1. บรรจุภัณฑ์พื้นฐาน: คือการบรรจุภัณฑ์ที่มีสินค้าอยู่ภายในโดยตรงส่วนใหญ่จะใช้วัสดุเป็นกระดาษ และ พลาสติก มักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีการสัมผัสกับสินค้าโดยตรง เช่น ขวดน้ำดื่ม, กล่องครีมทาหน้า, ซองอาหาร.
 2. บรรจุภัณฑ์รอง: คือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครอบคลุมและปกป้องบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน เพื่อจัดเก็บหรือขนส่งในจำนวนมาก อาจเป็นกล่องลัง, ซองมีหลายชิ้น, หรือฟิล์มหีบห่อ.
 3. บรรจุภัณฑ์เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ที่นิยมใช้จะเป็นบรรจุภัณฑ์แบบกระดาษ เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้เองตามธรมชาติ เช่น บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล, การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.
 4. บรรจุภัณฑ์อาหาร: การบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารส่วนใหญ่จะใช้พลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันความชื้นและออกแบบมาเพื่อรักษาความสดใหม่, ป้องกันการสกปรก, และเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น ถุงอาหาร, กล่องซองชนิดเข้าห่อ.
 5. บรรจุภัณฑ์สินค้าเด็ก: การบรรจุภัณฑ์ที่เน้นความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานสำหรับสินค้าเด็ก เช่น ขวดนม, ซองผ้าเปียก.
 6. บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่: การบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่จะใช้เป็นไม้และโลหะ เช่น พาเลท, ลังไม้, ถังโลหะขนาดใหญ่.

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ ของประเภทของการบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด และแต่ละประเภทมีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป.